INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁKI

 Uprzejmie zawiadamiamy, iż z dniem 30.04.2014 r. nastąpiło przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą PHU Budomex Dariusz Rzeszotarski z siedzibą w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działając na podstawie art. 5845, 5846, 5847 Kodeksu Spółek Handlowych.
Od 30.04.2014 r. Spółka posługuje się firmą:
Budomex Sierpc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Powyższe przekształcenie zostało zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem sprawy WA XIV NS-REJ.KRS /012513/14/191.
Spółka została zarejestrowana pod nr KRS 0000507980. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorcy przekształcanego.
Spółka przekształcona pozostała w szczególności podmiotem zezwoleń, koncesji i ulg, które zostały przyznane Przedsiębiorcy przekształcanemu przed jego przekształceniem, chyba że ustawa albo decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
Spółka przekształcona wstąpiła we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Przedsiębiorcy przekształcanego.
Pracownicy Przedsiębiorcy przekształcanego stali się pracownikami Spółki przekształconej z chwilą wpisu Spółki przekształconej do Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy spółki przekształconej wynosi 500.000,00 zł
Począwszy od 30.04.2014 r. prosimy o wystawianie faktur VAT i innych dokumentów handlowych na następujący podmiot:

Budomex Sierpc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a
NIP 776-169-94-83
Można również używać firmy ( nazwy) skróconej:
Budomex Sierpc Sp. z o.o.

 Uprzejmie zawiadamiamy, iż z dniem 30.04.2014 r. nastąpiło przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą PHU Budomex Dariusz Rzeszotarski z siedzibą w Sierpcu ul. Świę...

czytaj więcej

gb

W dniu 7 maja 2007 roku w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się wojewódzka gala Gazel Biznesu, podczas której wyróżniono najlepsze z najlepszych czyli najdynamiczniej rozwijające się firmy z wojewódz...

czytaj więcej

logoPW

Firma PHU BUDOMEX Dariusz Rzeszotarski od lat wspiera rozwój. Dlatego też firma rozpoczęła współpracę z Politechniką Warszawską – jedną z najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Politechnika Wars...

czytaj więcej

nagrodzeni

W dniu 30.01.2009 r. w trakcie Spotkania Noworocznego w sierpeckim Domu Kultury uhonorowano tytułem „Ambasadora Gospodarczego Miasta Sierpc” trzy sierpeckie firmy. Wśród uhonorowanych firm...

czytaj więcej