Jakość:


TOTAL QUALITY MANAGEMENT
separator

Jednym z podstawowych celów naszego działania jest stała poprawa efektów osiąganych w zakresie jakości oferowanych usług, zmierzająca do obniżania błędów podczas wykonywanych usług…

Jest to cytat z przyjętej i realizowanej Polityki Jakości firmy BUDOMEX.

 NASZ SYSTEM ZARZĄDZANIA
separator

Nasz System Zarządzania Jakością w BUDOMEX określa strukturę organizacyjną firmy, zakres obowiązków poszczególnych pracowników, procedury oraz środki konieczne do zapewnienia zgodności z postawionymi wymaganiami. Kontrola wewnętrzna oraz regularne przeglądy i inne oceny są kluczowym elementem systemu zarządzania.

Podstawowym założeniem systemu jest bezpośrednie zaangażowanie i wpływ każdego pracownika na ogólną jakość oferowanych usług i pracy, oddziaływanie na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Kompetencja oraz znajomość zasad Naszego Systemu Zarządzania dotyczących wykonywanej pracy jest obowiązkiem każdego pracownika. Udział w szkoleniach zapewnia pracownikom niezbędne informacje i pomoc konieczną do zwiększenia motywacji. System Zarządzania jest wdrożony we wszystkich działach naszej firmy i przystosowany do poszczególnych rodzajów działalności i stawianych nam wymagań.

BUDOMEX zawsze dąży do wypełnienia najwyższych wymagań jakościowych i oczekiwań swoich klientów. Posiadany przez nas potencjał ludzki, finansowy i techniczny pozwala nam w sposób kompleksowy spełniać wymagania naszych klientów. Opracowaliśmy i wdrożyliśmy standardy postępowania obejmujące m. in. działania związane z fazą przygotowania oferty, pracami projektowymi, planowaniem i przygotowaniem inwestycji, jej realizacją oraz obsługą gwarancyjną. Powyższe zasady spełniają wymagania międzynarodowej normy ISO 9001, które obejmują całość procesów zachodzących w naszej firmie.