Współpraca z Politechniką Warszawską

Firma PHU BUDOMEX Dariusz Rzeszotarski od lat wspiera rozwój. Dlatego też firma rozpoczęła współpracę z Politechniką Warszawską – jedną z najlepszych uczelni wyższych w Polsce.

Politechnika Warszawska podobnie jak w latach ubiegłych zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczelni technicznych oraz utrzymała pozycję lidera wśród pracodawców, według rankingu szkół wyższych za rok 2012 przygotowanego przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” oraz dziennik „Rzeczpospolita”, uznawanego za najważniejszy w kraju.
Politechnika Warszawska dysponuje największym spośród wszystkich szkół wyższych w Polsce potencjałem naukowo-badawczym, technicznym i ekonomicznym. Absolwenci tej uczelni zajmują ważne pozycje w życiu politycznym, gospodarczym i naukowym kraju.
Od ponad 45 lat integralną częścią Politechniki Warszawskiej jest Filia w Płocku, jedyna uczelnia akademicka na terenie zachodniego Mazowsza. W skład Filii wchodzi Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Uczelnia w Płocku poza podstawową funkcją kształcenia studentów i prowadzenia prac naukowo-badawczych, spełnia ważną rolę kulturotwórczą i jest głównym popularyzatorem techniki w regionie.
Wszystkie kierunki techniczne, jakie oferuje Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii uczestniczą w IV edycji konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na kierunki zamawiane, uznane przez ekspertów jako strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oferuje studia pierwszego stopnia – inżynierskie i drugiego stopnia – magisterskie, zarówno stacjonarne (dzienne) jak i niestacjonarne (zaoczne) na kierunkach:
– Budownictwo,
– Inżynieria środowiska,
– Mechanika i budowa maszyn,
– Technologia chemiczna.
Ponadto Wydział prowadzi studia trzeciego stopnia – doktoranckie w dwóch dyscyplinach: budownictwo oraz budowa i eksploatacja maszyn.
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych oferuje studia pierwszego stopnia – licencjackie stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) na kierunku Ekonomia.
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii oraz Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych prowadzą także studia podyplomowe, kursy i szkolenia.
Dokładne informacje o ofercie dydaktycznej Filii PW w Płocku można znaleźć na stronie www.pw.plock.pl

 Uprzejmie zawiadamiamy, iż z dniem 30.04.2014 r. nastąpiło przekształcenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej pod nazwą PHU Budomex Dariusz Rzeszotarski z siedzibą w Sierpcu ul. Świę...

czytaj więcej

gb

W dniu 7 maja 2007 roku w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się wojewódzka gala Gazel Biznesu, podczas której wyróżniono najlepsze z najlepszych czyli najdynamiczniej rozwijające się firmy z wojewódz...

czytaj więcej

logoPW

Firma PHU BUDOMEX Dariusz Rzeszotarski od lat wspiera rozwój. Dlatego też firma rozpoczęła współpracę z Politechniką Warszawską – jedną z najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Politechnika Wars...

czytaj więcej

nagrodzeni

W dniu 30.01.2009 r. w trakcie Spotkania Noworocznego w sierpeckim Domu Kultury uhonorowano tytułem „Ambasadora Gospodarczego Miasta Sierpc” trzy sierpeckie firmy. Wśród uhonorowanych firm...

czytaj więcej