Roboty budowlane przy Szkole Podstawowej w Drobinie

Inwestor: Gmina Miasto Drobin

Termin realizacji: 07.05.2012 – 14.09.2012 r.

Lokalizacja: ul. Szkolna 3, Drobin

Zakres wykonanych robót :
– termoizolacja budynku dydaktycznego
– wymiana podłóg
– remont łazienek i kuchni
– wymiana stolarki drzwiowej
– malowanie pomieszczeń w budynku dydaktycznym
– przebudowa instalacji c.o.
– budowa nowej instalacji elektrycznej