Przebudowa istniejącej Przychodni Specjalistycznej przy ul. Słowackiego 16 w Sierpcu

Inwestor: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Lokalizacja: ul. Słowackiego 16, 09-200 Sierpc

Parametry techniczne budynku:
– powierzchnia całkowita budynku: 844,15 m2
– powierzchnia użytkowa: 620,95 m2
– kubatura 3 267,20 m3

Zakres wykonanych robót:
– roboty rozbiórkowe
– roboty konstrukcyjne, murowe i żelbetowe
– roboty instalacyjne wod – kan.
– instalacje wentylacji
– instalacje elektryczne
– roboty wykończeniowe