Przebudowa i aranżacja wnętrza lokalu przy ul. Armii Krajowej 6 w Płocku na potrzeby Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Lokalizacja: Płock, ul. Armii Krajowej 6

Termin realizacji: 29.10.2012 r. – 04.01.2013 r.

Zakres wykonanych robót:
– roboty rozbiórkowe i demontażowe
– wykonanie ścian, okładzin, posadzek i sufitów podwieszanych w systemie Armstrong
– wykonanie wzmocnień konstrukcyjnych i zabezpieczeń bankowych
– montaż stolarki i ślusarki
– roboty instalacyjne elektryczne, montaż opraw oświetleniowych, osprzętu i tablic rozdzielczych
– roboty instalacyjne wentylacji i klimatyzacji wraz z montażem urządzeń
– roboty instalacyjne wod-kan, c.o. i hydrantowe