Polityka prywatności:


Witamy w serwisie internetowym firmy BUDOMEX SIERPC Sp. z o.o. W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w BUDOMEX SIERPC Sp. z o.o. zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie Klient może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych Klienta w Internecie.

W naszej ofercie internetowej Klient znajdzie opis naszych usług, może przeczytać nasze aktualności, dowiedzieć się o usługach jakie oferujemy lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie. Jeśli jednak Klient przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej, chyba, że wcześniej zostaniemy przez niego do tego upoważnieni lub obowiązek ujawnienia tych danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa.