Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w m. Piaski

Inwestor: Urząd Gminy w Sierpcu

Termin: 04.2013 r. – 11.2013 r.

Lokalizacja: m. Piaski, 09-200 Sierpc

W ramach inwestycji zostały wykonane:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego o parametrach:
– wymiary areny 14,0 x 21,0 m
– nawierzchnia poliuretanowa gr. 14 mm wykonana w technologii bezspoinowej na podbudowie z kruszywa    kamiennego klinowanego
– wykonanie odwodnienia powierzchniowego
– montaż piłkochwytów i urządzeń sportowych

2. Budowa świetlicy o parametrach:
– powierzchnia zabudowy – 247,77 m2
– powierzchnia użytkowa – 166,03 m2
– kubatura – 685 m3

3. Budowa parkingów wewnętrznych wraz z komunikacją wewnętrzną o powierzchni 462 m2