Budowa obiektu sportowego – boiska wielofunkcyjnego w Gójsku

Inwestor: Urząd Gminy w Szczutowie

Termin realizacji: 04.06 – 15.09.2012 r.

Lokalizacja: ul. Lipnowska 3B, 09-216 Gójsk

Parametry techniczne boiska:

– boisko uniwersalne wielofunkcyjne o wym. 26 x 44 m (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis ) o nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm wykonanej w technologii bezspoinowej na podbudowie betonowej