PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W SIERPCU

Budowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Sierpcu

Inwestor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu

Termin realizacji: 04.2008 r. – 11.2010 r.

Lokalizacja: ul. Przemysłowa 2, 09-200 Sierpc

Zakres robót:

– roboty budowlane
– instalacje wodno-kanalizacyjne
– instalacje C.O., C.T. i sprężonego powietrza
– instalacje elektryczne
– instalacje RTV, telefoniczne
– instalacje teletechniczne
– wykonanie masztu antenowego,
– instalacje klimatyzacji i wentylacji