Budowa hali sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi w Bieżuniu

Inwestor: Gmina Bieżuń

Termin realizacji: 2007-2009 r.

Lokalizacja: ul. Andrzeja Zamoyskiego, 09-320 Bieżuń

Parametry obiektu:
– powierzchnia uzytkowa: 1868,87 m2
– kubatura: 15 724,0 m3

Zespół sportowy składa się z:
– sali sportowej o powierzchni – 1258 m2
– sali aerobiku o powierzchni – 56,44 m2
– sali taekwondo o powierzchni – 96,18 m2
– widowni na 210 miejsc
– elektronicznej tablicy wyników
– ścianki wspinaczkowej o wym. 6,25 x 8,10 m
– urządzeń sportowych

Obiekty towarzyszące składają się z:
– zaplecza sanitarno-socjalnego
– ciągów komunikacyjnych
– magazynu sprzętu sportowego

Galeria
separator