Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy SP Nr 4 w Sierpcu

Inwestor: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu

Termin realizacji: 07.08 – 21.10.2013 r.

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 1, 09-200 Sierpc

Zakres wykonywanych prac obejmował:

– boisko sportowe wielofunkcyjne o powierzchni 544 m2 ( koszykówka, siatkówka, piłka ręczna ) wraz z bieżnią i skocznią w dal oraz odwodnieniem liniowym. Boisko o nawierzchni poliuretanowej gr. 13 mm wykonanej w technologii bezspoinowej na podbudowie betonowej

– wykonanie chodnika stanowiącego dojście do boiska oraz na trybuny wraz z utwardzeniem pod trybunami

– montaż trybun trwałych 2 rzędowych, liczba miejsc: 52

– montaż piłkochwytów i urządzeń sportowych