CENTRUM KULTURY I SZTUKI

Adaptacja i rozbudowa Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu

Inwestor: Gmina Miasto Sierpc

Termin realizacji: 04.2010 r. – 10.2011 r.

Lokalizacja: ul. Piastowska 39, 09-200 Sierpc

Parametry techniczne budynku:
1. Powierzchnia użytkowa: 3467,9 m2 w tym:
– budynek istniejący – część A: 1502,5 m2
– budynek wybudowany – część B: 1965,4 m2
2. Kubatura: 18058,0 m3
3. Ilość kondygnacji nadziemnych: 2
4. Ilość kondygnacji podziemnych: 1

Zakres wykonanych robót , zastosowane technologie i materiały oraz rozwiązania konstrukcyjno – architektoniczne :
a) konstrukcja:
– naprawa, zabezpieczenie, wzmocnienie lub wymiana istniejących elementów konstrukcyjnych
– wzmocnienie istniejących ław fundamentowych przez podbijanie
– izolacja pozioma metodą iniekcji krystalicznej
– ściany żelbetowe i murowane, szyb windowy i stropy żelbetowe, konstrukcja widowni – żelbetowa prefabrykowana, klatki schodowe żelbetowe i stalowe, stropodach żelbetowy, konstrukcja świetlika oraz dach stalowy
b) architektura:
– wymiana tynków, podłoży pod posadzki, stolarki drzwiowej i okiennej wraz z podokiennikami
– renowacja istniejącej stolarki drzwiowej, obramowania sceny, boazerii ściennych, balustrad, belek dekoracyjnych, szafy ściennej oraz ozdobnych gzymsów
– termomodernizacja budynku istniejącego – ściany, stropodachy
– montaż posadzek: gres, wykładzina dywanowa, wykładzina PCV, parkiet olejowany, kamień naturalny
– ścianki szklane stale i przesuwane
– sufity podwieszane: gipsowe, szklane, okładziny ceramiczne i pomosty techniczne
– okładziny ścienne: gipsowe, szklane oraz z płyt okleinowanych i paneli akustycznych
– elewacja całoszklana mocowana punktowo, ściana szklana kurtynowa , daszek szklany, świetlik z poliwęglanu, okładziny elewacyjne z płyt hpl oraz kamienia naturalnego: granit i piaskowiec
– winda osobowa
c) instalacje sanitarne:
– przyłącza do sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci cieplnej wysokoparametrowej
– instalacje C.O. i C.T., węzła cieplnego, wentylacji i termowentylacji  klimatyzacji oraz instalacja agregatu wody lodowej
– instalacje kanalizacji sanitarnej niskoszumowej, tłuszczowej z separatorem , technologicznej oraz deszczowej z podgrzewaniem wpustów dachowych
– instalacje wody ciepłej i zimnej, hydrantowej i ppoż.
d) instalacje elektryczne:
– instalacje oświetlenia podstawowego, nocnego, ewakuacyjnego, przeszkodowego, kierunkowego
– instalacje odgromowe i uziemienia
– zabezpieczenie ppoż. tras kablowych
e) instalacje niskoprądowe:
– instalacja sygnalizacji włamania i napadu
– instalacja okablowania strukturalnego LAN
– instalacja telewizji dozorowej CCTV i telewizji kablowej
– instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru
– instalacja oddymiania
– instalacja nagłośnieniowa
f) instalacje specjalistyczne:
– technologia teatralna
– oświetlenie sceniczne
– technologia kinowa
– zespół projekcyjny: aparatura nagłośnieniowa  i projekcyjna 3D
– zespół ekranowy
– nagłośnienie koncertowe
– system inspicjenta
– aranżacja akustyczna

Galeria
separator