Adaptacja i modernizacja pomieszczeń parteru budynku Urzędu Miejskiego w Sierpcu

Inwestor: Urząd Miejski w Sierpcu

Termin realizacji: 06.2004 r. – 09.2004 r.

Lokalizacja: ul. Piastowska 11 a, 09-200 Sierpc