DWOREK W ROŚCISZEWIE

Adaptacja budynku dworu w Rościszewie

Inwestor: Urząd Gminy w Rościszewie

Termin realizacji: 17.04.2007 r. – 25.04.2008 r.

Lokalizacja: ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo

Zakres prac:
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewnianą harmonizująca z zabytkiem
– wymiana zadaszenia, położono dachówkę kurpiowską półokrągłą
– wykonano iniekcję krystaliczną
– wykonano kominy z cegły ceramicznej
– odtworzono aleję główna od strony frontowej dworu – kostka granitowa
– odrestaurowano parkan murowany
– wykonano tynki renowacyjne
– zainstalowano oświetlenie terenu lampami stojącymi stylizowanymi

Ponieważ obiekt podlega ochronie konserwatorskiej prowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku jak i w jego otoczeniu pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Galeria
separator